نقش و تاثیر رنگ ها در طراحی بنر

هر برند دارای یک هویت و شخصیت است و تیم بازاریابی باید بداند که قرار است هویت برند آنها چه نقشی در ذهن مخاطب ایجاد کند .

هویت و شخصیت یک برند از عوامل مختلف قابل درک و شناخته می‌شود، اما تصاویر گرافیکی شاید بیش از همه در این مورد دخیل هستند. رنگ‌هایی که برای سازمان و برند انتخاب شدند نقش مهمی در پشتیبانی و ایجاد شخصیت برند ایفا می‌کنند.

در ادامه قصد داریم در مورد رنگ‌ها و استفاده از آن در طراحی بنر صحبت کنیم. بنرهای که قرار است به طیف زیادی از مخاطبان در سطح اینترنت نمایش داده شود و قطعا نباید طرحی خارج از هویت برند سازمان داشته باشد.

بیشتر بخوانید